Een school waar elke jongere buitengewone kansen krijgt!

Studieaanbod opleidingsvorm 4 (OV4)

In opleidingsvorm 4 wordt het programma van het ‘gewone’ secundair onderwijs gegeven, maar dan met doelstellingen en ondersteuning aangepast aan de problematiek van de jongere. Het is gericht op maatschappelijk functioneren en participeren, al dan niet in een omgeving waar in ondersteuning voorzien is en op het aanvatten, binnen de context van het gemeenschappelijk curriculum, van vervolgonderwijs of op tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu al dan niet met ondersteuning.

In OV4 gelden dezelfde programma’s en overgangsvoorwaarden als in het gewoon onderwijs. Wel worden klemtonen gelegd die recht doen aan je specifieke mogelijkheden en behoeften. Ook de sanctionering van de studies is dezelfde, net als de studiebewijzen die je kunt behalen. Na het secundair onderwijs kun je verder studeren in het hoger onderwijs of je integreren in het gewone leef- en arbeidsmilieu.

OV4 omvat 3 graden en een groot aantal studierichtingen.

Aan welke types bieden wij OV4 onderwijs aan?

Wij bieden opleidingsvorm 4 aan voor de volgende types: type 3, type 6 en type 9.

In de tweede en derde graad biedt onze school richtingen aan in zowel de A-finaliteit (arbeidscircuit) als in de D/A-finaliteit (doorstroom of arbeidscircuit).

Wat is de D/A-finaliteit?

Dit zijn studierichtingen met zowel veel theorie als praktijk ter voorbereiding op het verder studeren of voor de arbeidsmarkt. In de eerste plaats zijn ze gericht op verder studeren met het oog op een professionele bachelor. Vanuit een beperkt aantal richtingen kan je ook meteen starten met een job.

Wat is de A-finaliteit?

Dit zijn hele praktische richtingen ter voorbereiding op het arbeidscircuit. Als je in het zesde jaar afstudeert, dan kan je meteen aan de slag op de arbeidsmarkt. Je kan er ook voor kiezen om nog een specialisatiejaar te volgen of een extra jaar ter voorbereiding van hoger onderwijs.

Eerste graad

De studiekeuze van leerlingen verloopt getrapt doorheen het secundair onderwijs. De observerende en oriënterende eerste graad vormt daarin een eerste trede. De leerlingen krijgen er kansen om zichzelf, hun interesses en hun capaciteiten te ontdekken en te ontplooien. Op basis daarvan kunnen ze op het einde van de eerste graad een gemotiveerde keuze maken voor een studierichting of een studiedomein in de tweede graad.

Men onderscheidt 2 richtingen in de eerste graad:

Ben jij …
 • geïnteresseerd in een brede algemene vorming;
 • iemand met een kritische geest;
 • iemand die een serieuze studiehouding kan tonen;
 • iemand die niet bang is om grote leerstofonderdelen te studeren;
 • iemand die zelfstandig kan werken;
 • iemand die open staat om eigen interesses en talenten te ontdekken
… dan is de A-stroom iets voor jou!
Ben jij …
 • geïnteresseerd in een brede algemene vorming;
 • iemand die graag met zijn/haar handen werkt;
 • iemand die graag creatief werkt;
 • iemand die open staat om eigen interesses en talenten te ontdekken?
… dan is de B-stroom iets voor jou!

Tweede graad

D/A-finaliteit

Elektrotechnieken

Ben jij …
 • geïnteresseerd in techniek
 • iemand die houdt van denken en doen
 • iemand die veiligheid belangrijk vindt
 • iemand die graag mee werkt aan een duurzame toekomst 
 • iemand die van taakvariaties houdt
 • iemand die graag oplossingen ontwikkelt voor complexe uitdagingen
 • iemand die nieuwsgierig is naar hoe bepaalde dingen werken
 • iemand die graag in teamverband werkt
… dan is de richting Elektrotechnieken iets voor jou!

Maatschappij en welzijn

Ben jij …
 • geïnteresseerd in de sociale aspecten van de mens en de manier waarop menselijke relaties werken?
 • iemand die kritisch wil leren kijken naar jouw plaats binnen onze maatschappij en groeien als persoon?
 • iemand die een gezonde levensstijl ontwikkelt en graag creatief bezig is?
 • iemand die later wil werken met mensen: kinderen, jongeren of ouderen?
 • iemand die graag zelfstandig en in team werkt?
… dan is de richting Maatschappij en welzijn iets voor jou!

A-finaliteit

Elektriciteit

Ben jij …
 • geïnteresseerd in techniek
 • iemand die graag met je handen werkt
 • iemand die veiligheid belangrijk vindt
 • iemand die graag mee werkt aan een duurzame toekomst 
 • iemand die van concrete uitdagingen houdt
 • iemand die graag in teamverband werkt
… dan is de richting Elektriciteit iets voor jou!

Organisatie en logistiek

Ben jij …
 • geïnteresseerd in de logistieke goederen- en informatiestroom in een onderneming?
 • bereid om mensen te ontvangen en verkoopgesprekken te voeren?
 • bereid om administratieve taken uitvoeren met de verwachte nauwkeurigheid en efficiëntie?
 • iemand die interesse heeft in uitvoerende taken binnen de logistieke sector zoals de ontvangst en opslag van goederen?
 • bereid doelgericht ICT-kennis en vaardigheden in te zetten?
… dan is de richting Organisatie en logistiek iets voor jou!

Derde graad

D/A-finaliteit

Crossmedia

Ben jij …
 • iemand die met artistiek bezig is
 • iemand die creatief is
 • iemand die verbeelding heeft
 • iemand die bezig is met social media
 • iemand die graag logisch redeneert
 • iemand die graag aan het werk is op een computer
 • iemand die zowel theoretisch als praktisch is aangelegd
… dan is de richting Crossmedia iets voor jou!

Elektrotechnieken

Ben jij …
 • geïnteresseerd in techniek
 • iemand die houdt van denken en doen
 • iemand die veiligheid belangrijk vindt
 • iemand die graag mee werkt aan een duurzame toekomst 
 • iemand die van taakvariaties houdt
 • iemand die graag oplossingen ontwikkelt voor complexe uitdagingen
 • iemand die nieuwsgierig is naar hoe bepaalde dingen werken
 • iemand die graag in teamverband werkt
… dan is de richting Elektrotechnieken iets voor jou!

Opvoeding en begeleiding

Ben jij …
 • iemand die geïnteresseerd is in de mens en zijn plaats in de samenleving?
 • iemand die graag voor andere zorgt?
 • iemand die graag in teamverband bezig is?
 • iemand die graag werkt met baby’s, kleuter, peuters en lagereschoolkinderen?
… dan is de richting Opvoeding en begeleiding iets voor jou!

A-finaliteit

Elektrische installaties

Ben jij …
 • geïnteresseerd in techniek
 • iemand die graag met je handen werkt
 • iemand die veiligheid belangrijk vindt
 • iemand die graag mee werkt aan een duurzame toekomst 
 • iemand die van concrete uitdagingen houdt
 • iemand die graag in teamverband werkt
… dan is de richting Elektrische installaties iets voor jou!

Onthaal, organisatie & sales

Ben jij …
 • communicatief en sociaal vaardig in functie van een professionele communicatie met bezoekers en klanten? 
 • bereid om mensen te ontvangen en te adviseren? 
 • bereid om administratieve taken uit te voeren met de verwachte nauwkeurigheid en efficiëntie?
 • geïnteresseerd in het uitbreiden van je digitale competenties aan de hand van professionele software?
… dan is de richting Onthaal, organisatie en sales iets voor jou!