Een school waar elke jongere buitengewone kansen krijgt!

Eerste graad B-stroom