1ste graad A-stroom

 

De meeste leerlingen uit het 6de leerjaar lager onderwijs gaan naar het 1ste leerjaar A. Men krijgt er les van verschillende leerkrachten. Er wordt verder gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs. In het eerste leerjaar A ligt de nadruk zoveel mogelijk op een gelijke start en aanpak voor iedereen. Het tempo in de klas ligt hoger dan in een basisschool en er wordt een grotere zelfstandigheid en grondige studiehouding verwacht. De lessentabel van 1A omvat 32 lestijden per week en bestaat uit 27 lesuren algemene vorming en 5 lesuren differentiatie. De vakken van de basisvorming zijn voor iedereen hetzelfde. De school legt echter eigen accenten in de differentiatie-uren. In Campus OV4 bestaan deze 5 differentiatie-uren uit 3 plusuren en 2 uren kijkateliers. De plusuren dienen om grondig in te zetten op remediëring en uitdieping voor de vakken Frans, Nederlands en wiskunde. Tijdens de kijkateliers laten we de leerling zijn/haar talenten en interesses ontdekken. Men kan doorheen het jaar enkele keren een keuze maken tussen de ateliers: STEAM, Eco, Sport, Media en Voeding.

LESSENTABEL

Basisvorming
Nederlands 4u
Wiskunde 4u
Frans 3u
Mens en Samenleving 2u
Engels 1u
Muziek 1u
Beeld 1u
Techniek 2u
Natuurwetenschappen 2u
Aardrijkskunde 2u
Geschiedenis 1u
LO 2u
Godsdienst 2u
Algemene vorming 27u
Plusuren 3u
Kijkatelier 2u

De lessentabel van 2A omvat ook 32 lestijden per week, maar bestaat uit 25 lesuren algemene vorming en 7 lesuren differentiatie. Opnieuw kiest onze school ervoor om in 2A plusuren aan te bieden, maar nu enkel voor de vakken Frans en wiskunde. De overige 5 differentiatie-uren worden gelinkt aan een basisoptie. Waar de leerling in 1A nog kon proeven van verschillende interesses doorheen het schooljaar door middel van de kijkateliers, kiest hij/zij nu gerichter een basisoptie voor heel het schooljaar. Een basisoptie is een groep leervakken die in de eerste graad een bredere observatie en oriëntatie van de leerling mogelijk maakt. In campus OV4 bieden we volgende twee basisopties in 2A aan: Maatschappij en welzijn, Stem-elektriciteit

LESSENTABEL

Basisvorming
Nederlands 4u
Wiskunde 4u
Frans 3u
Engels 2u
Muziek 1u
Beeld 1u
Techniek 2u
Natuurwetenschappen 1u
Aardrijkskunde 1u
Geschiedenis 2u
LO 2u
Godsdienst 2u
Algemene vorming 25u
Plusuren 2u
Basisoptie 5u