Een school waar elke jongere buitengewone kansen krijgt!

Studierichtingen 3de graad D/A -finaliteit

Crossmedia

Elektrotechnieken

Opvoeding en begeleiding