Een school waar elke jongere buitengewone kansen krijgt!

Onze leerlingen hebben na hun schooltijd nog steeds nood aan een goede ondersteuning of zorg in hun leven. Om u wegwijs te maken in de mogelijkheden van zorg, hebben we online informatiefilmpjes laten maken, ‘Wat na OV1?’

GBO: Geïntegreerd Breed Onthaal

Project ‘Schoolverlaters’ van Welzijnsregio Noord-Limburg, een samenwerkingsverband tussen CAW, OCMW en mutualiteiten.

CM

Uitleg over het aanvragen van een tegemoetkoming en een persoonsvolgend budget

Wens je meer info over dit project?

Wens je hier meer info over?

  • voor leden van de CM: 011 / 280 281
  • Voor anderen via de eigen mutualiteit.
  • VAPH permanentielijn: 011 / 280 534