Een school waar elke jongere buitengewone kansen krijgt!

Na het vijfde jaar in OV3 start het ABO-jaar of begint de zoektocht naar een job. Dit is vaak niet evident. Om u wegwijs te maken in de zoektocht naar werk, lieten we enkele infofilmpjes maken: ‘Wat na OV3?’

GBO: Geïntegreerd Breed Onthaal

Project ‘Schoolverlaters’ van Welzijnsregio Noord-Limburg, een samenwerkingsverband tussen CAW, OCMW en mutualiteiten.

ABO:

De Alternerende BeroepsOpleiding op school.

Wens je meer info over dit project?

Meer info via je leerkrachten of de ABO-coördinator op school.

VDAB:

ondersteuning bij de zoektocht naar werk

GTB:

Gespecialiseerd Team Bemiddeling: trajectbegeleiding naar werk.

Meer info via:
Cindy Plessers
VDAB jongeren
Hoekstraat 70 bus 2, 3910 Pelt.
0471 79 08 02

Cindy.Plessers@vdab.be
www.vdab.be/jongeren

Meer info via gtb.be