Een school waar elke jongere buitengewone kansen krijgt!

Het organogram van de school. (BIJLAGE)

De structuur van de school.

Het studieaanbod van de school.

Opdrachtsverklaring van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen. (BIJLAGE)

BuSO Sint-Elisabeth wordt bestuurd door de vzw BuSO Sint-Elisabeth

Steenovenstraat 20
3990 Wijchmaal

voorzitter: Franki Vanderheyden

Begeleidingscentrum | Sint-Elisabeth

Buitengewoon lager onderwijs | Sint-Elisabeth