Een school waar elke jongere buitengewone kansen krijgt!

Studierichtingen 3de graad A-finaliteit

Elektrische installaties

Onthaal, organisatie en sales