Een school waar elke jongere buitengewone kansen krijgt!

Aanmelden nieuwe leerlingen

Schooljaar 2024-2025

Schoolkrant

Schooljaar 2023-2024

Schoolreglement

Schooljaar 2023-2024

Studieaanbod

OV1

Type 2, 3, 6 en 9

OV2

Type 2, 3, 6 en 9

OV3

Type 3, 6, 9 en basisaanbod

OV4

Type 3, 6 en 9

Vacatures

Update & uitbreiding vacatures schooljaar 2024 - 2025

Graag solliciteren voor 16 augustus 2024

Kinderverzorgster
(halftijds) - jaaropdracht

Leraar Elektromechanica
(halftijds / voltijds) - jaaropdracht

Leraar BGV winkelmedewerker
(halftijds / voltijds) - jaaropdracht

Leraar BGV medewerker kapper
(halftijds / voltijds) - jaaropdracht

Leraar kantoortechnieken
Tijdelijke opdracht

Vacatures voor Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH) en individuele leertrajecten

Leraar secundair onderwijs (AV/ASV/BGV/KV/PV/SV/TV)
(halftijds / voltijds) - jaaropdracht

Onderwijzer ASV
(halftijds / voltijds) - jaaropdracht

Maatschappelijk werker met lesbevoegdheid
(halftijds / voltijds) - jaaropdracht

Orthopedagoog met lesbevoegdheid
(halftijds / voltijds) - jaaropdracht