Een school waar elke jongere buitengewone kansen krijgt!

Aanmelden nieuwe leerlingen

Schooljaar 2024-2025

Schoolkrant

Schooljaar 2023-2024

Schoolreglement

Schooljaar 2023-2024

Studieaanbod

OV1

Type 2, 3, 6 en 9

OV2

Type 2, 3, 6 en 9

OV3

Type 3, 6, 9 en basisaanbod

OV4

Type 3, 6 en 9

Vacatures

Leerlingbegeleiding