Een school waar elke jongere buitengewone kansen krijgt!

Wij bieden opleidingsvorm 1 aan voor de volgende types: type 2, type 3, type 6 en type 9. 

Dit is onderwijs voor jongeren die later ondersteuning nodig hebben in hun woonomgeving en eventuele werkomgeving met het oog op maximale zelfstandigheid, integratie en participatie in de maatschappij. 

Wij bieden opleidingsvorm 2 aan voor de volgende types: type 2, type 3, type 6 en type 9.

Dit is onderwijs voor jongeren die later met ondersteuning maatschappelijk functioneren en betaalde arbeid verrichten. 

Wij bieden opleidingsvorm 3 aan voor de volgende types: type basisaanbod, type 3, type 6 en type 9.

Dit is onderwijs voor jongeren met ASS, leer-, gedrags- en/of emotionele moeilijkheden en/of visuele beperking die later gaan werken in het normale economisch circuit.

Wij bieden opleidingsvorm 4 aan voor de volgende types: type 3, type 6 en type 9.

Dit is buitengewoon gespecialiseerd onderwijs voor jongeren met ASS, gedrags- en/of emotionele moeilijkheden en/of een visuele beperking die de leerplandoelstellingen van het gewoon onderwijs volgen.