Start MPI St.-Elisabeth

Start buitengewone lagere school St.-Elisabeth

Start Secundair Onderwijs St.-Elisabeth

Oprichting en opsplitsing opleidingsvormen 1, 2 en 3 voor meisjes

Opleidingsvorm 1 voor meisjes en jongens

Opleidingsvorm 2 voor meisjes en jongens

Opleidingsvorm 3 voor meisjes en jongens (n.v.d.r. : de eerste jongen in OV3 starrte op 1 september 2001)

Aankoop voormalige bakkerij, St.-Trudostraat 31 te Peer-WIJCHMAAL

Start GON-begeleiding
Aankoop voormalig bankfiliaal, St.-Trudostraat 33 te Peer-WIJCHMAAL

Start opleidingsvorm 4 voor meisjes en jongens
Aankoop voormalige buurtwinkel, Hoenrikstraat 10 te Peer-WIJCHMAAL

Aansluiting bij de scholengemeenschap WICO

Viering gouden jubileum Secundair Onderwijs St.-Elisabeth

Open pedagogische studiedag n.a.v. 10 jaar GON-begeleiding door Secundair Onderwijs St.-Elisabeth

Aankoop achterliggende gronden BPA2 te Wijchmaal
door Secundair Onderwijs St.-Elisabeth
door Basisonderwijs St.-Elisabeth
door Begeleidingscentrum St.-Elisabeth

Open pedagogische studiedag met als thema:
“Kwaliteitsvol onderwijs door HandelingsGerichtWerken” met als gastspreker Noëlle Pameijer, klinisch psychologe en grondlegger van HGW.

1.8.2016
Aankoop particuliere woning St.-Trudostraat 35 te Wijchmaal (voormalige gezinswoning)

16.8.2016
Aanvang nieuwbouw moderne sanitaire blok met onthaalsecretariaat, E.H.B.O.-lokaal en bijkomende leslokalen.

31.8.2016
Aankoop voormalige gezinswoning, St.-Trudostraat 35 te Peer-WIJCHMAAL
Verhuis finaliteitsklassen naar het FIN-huis.

1.9.2017
Start nieuwe studierichting Elektrische Installaties (BSO) (voltijds gewoon leerplan) in OV4
Start ondersteuning in het gewoon onderwijs ter vervanging van GON (= Eerste jaar van de transitieperiode.)

14.9.2018
Open studiedag “HandelingsGericht Werken” met grondlegger en boegbeeld Noëlle Pameijer als gastspreker in de Harmoniezaal te Peer.

7.1.2019
Ingebruikname van de nieuwe grote gemeenschappelijke parking met ontsluiting via de St.-Trudostraat.

1.9.2019
Start 3de jaar van de transitieperiode voor ondersteuning van het gewoon onderwijs.
Start van de Modernisering Secundair Onderwijs in OV4.
Start van het vijfde jaar (1ste jaar van de derde graad BSO) Elektrische installaties in OV4.
Start van het vijfde jaar (1ste jaar van de derde graad TSO) Elektrische installatietechnieken in OV4.