Een school waar elke jongere buitengewone kansen krijgt!

Start MPI St.-Elisabeth

Start buitengewone lagere school St.-Elisabeth

Start Secundair Onderwijs St.-Elisabeth

Oprichting en opsplitsing opleidingsvormen 1, 2 en 3 voor meisjes

Opleidingsvorm 1 voor meisjes en jongens

Opleidingsvorm 2 voor meisjes en jongens

Opleidingsvorm 3 voor meisjes en jongens (n.v.d.r. : de eerste jongen in OV3 starrte op 1 september 2001)

Aankoop voormalige bakkerij, St.-Trudostraat 31 te Peer-WIJCHMAAL

Start GON-begeleiding
Aankoop voormalig bankfiliaal, St.-Trudostraat 33 te Peer-WIJCHMAAL

Start opleidingsvorm 4 voor meisjes en jongens
Aankoop voormalige buurtwinkel, Hoenrikstraat 10 te Peer-WIJCHMAAL

Aansluiting bij de scholengemeenschap WICO

Viering gouden jubileum Secundair Onderwijs St.-Elisabeth

Open pedagogische studiedag n.a.v. 10 jaar GON-begeleiding door Secundair Onderwijs St.-Elisabeth

Aankoop achterliggende gronden BPA2 te Wijchmaal
door Secundair Onderwijs St.-Elisabeth
door Basisonderwijs St.-Elisabeth
door Begeleidingscentrum St.-Elisabeth

 • Open pedagogische studiedag met als thema:
  “Kwaliteitsvol onderwijs door HandelingsGerichtWerken” met als gastspreker Noëlle Pameijer, klinisch psychologe en grondlegger van HGW.
 • Aankoop particuliere woning St.-Trudostraat 35 te Wijchmaal (voormalige gezinswoning)
  Aanvang nieuwbouw moderne sanitaire blok met onthaalsecretariaat, E.H.B.O.-lokaal en bijkomende leslokalen.
 • Aankoop voormalige gezinswoning, St.-Trudostraat 35 te Peer-WIJCHMAAL
  Verhuis finaliteitsklassen naar het FIN-huis.
 • Start nieuwe studierichting Elektrische Installaties (BSO) (voltijds gewoon leerplan) in OV4
 • Start ondersteuning in het gewoon onderwijs ter vervanging van GON (= Eerste jaar van de transitieperiode.)

Open studiedag “HandelingsGericht Werken” met grondlegger en boegbeeld Noëlle Pameijer als gastspreker in de Harmoniezaal te Peer.

 • Ingebruikname van de nieuwe grote gemeenschappelijke parking met ontsluiting via de St.-Trudostraat.
 • Start 3de jaar van de transitieperiode voor ondersteuning van het gewoon onderwijs.
  Start van de Modernisering Secundair Onderwijs in OV4.
 • Start van het vijfde jaar (1ste jaar van de derde graad BSO) Elektrische installaties in OV4.
 • Start van het vijfde jaar (1ste jaar van de derde graad TSO) Elektrische installatietechnieken in OV4.