Deze is bedoeld voor leerlingen die het getuigschrift van een opleiding hebben behaald. Deze fase omvat één volledig schooljaar in de vorm van een alternerende beroepsopleiding. Deze facultatieve integratiefase van één schooljaar kan bij wijze van uitzondering door de klassenraad verlengd worden tot een tweede schooljaar.

Dit kan als men door omstandigheden een lange periode gewettigd afwezig was gedurende het eerste schooljaar van de integratiefase en daardoor geen getuigschrift heeft behaald.

De integratiefase bevat vooral stages (minstens 24 lestijden). Men werkt 3 dagen in een bedrijf om de stiel te leren en te wennen aan het arbeidsritme en de nodige werkhouding; de overige 2 dagen (minstens 14 lestijden) volgt men les (een halve dag algemene vorming en anderhalve dag Beroeps Gerichte Vorming). De bedoeling hiervan is nog beter kennis te laten maken met de concrete werksituatie.

Bij wijze van uitzondering kan men, op gemotiveerd advies van de klassenraad, ook zonder getuigschrift van de opleiding, worden toegelaten.

Na het beëindigen, van de opleiding kan men een Alternerende Beroepsopleiding (ABO) volgen. Tijdens dit schooljaar komt men 2 keer per week naar school, de andere dagen werkt men in een bedrijf en wordt men voorbereid op tewerkstelling.

Wie slaagt, krijgt het het getuigschrift van alternerende beroepsopleiding. Anders krijgt men een attest.

In onze school eisen we minimaal het attest met verworven bekwaamheden en bij voorkeur het getuigschrift om toegelaten te worden tot het ABO-jaar.