Een school waar elke jongere buitengewone kansen krijgt!

Studieaanbod opleidingsvorm 3 (OV3)

In opleidingsvorm 3 bieden we een algemene en sociale vorming aan onze leerlingen. Zo worden ze voorbereid om zelfstandig in de maatschappij te leven. We bieden de leerlingen ook een beroepsopleiding. Daarmee worden ze voorbereid op tewerkstelling in het normaal economisch circuit.

Alle leerlingen starten in een observatiejaar. Vanaf het tweede jaar kiezen de leerlingen naargelang hun interesse een beroepsgerichte opleiding.

Aan welke types bieden wij OV3 onderwijs aan?

Wij bieden opleidingsvorm 3 aan voor de volgende types: type basisaanbod, type 3, type 6 en type 9.

Observatiejaar

Het eerste jaar van OV3 heet het observatiejaar. In principe duurt deze fase één schooljaar. Je krijgt naast algemene en sociale vorming ook beroepsgerichte vorming. Hierin krijg je een initiatie in de 4 opleidingen die de school aanbiedt zodat je een goede keuze kan maken naar het volgende schooljaar toe.

Geïntegreerde algemene en sociale vorming

De leerstof bestaat uit thema’s en projecten waarin je de opgedane kennis van de lagere school verder verruimt en onderhoudt. Je leert over onze maatschappij en oefent je vaardigheden om je plan te trekken in het leven. Je doet kennis op om te gebruiken in het aanleren van het beroep.

Beroepsgerichte vorming

Je krijgt de kans om kennis te maken met de verschillende opleidingen die aangeboden worden in de school. Je krijgt iedere week enkele uurtjes beroepsgerichte lessen in de 4 studierichtingen. Het is de bedoeling je kennis te laten maken met de verschillende materialen, technieken en werksituaties van de verschillende opleidingen. De leerkrachten observeren je gedurende een heel schooljaar, zodat je optimaal begeleid wordt in je beroepskeuze op het einde van het schooljaar.

Opleidingsfase

In de opleidingsfase krijg je een Algemene en Sociale vorming en kies je een basisopleiding in een beroepsdomein. 

In de Algemene en Sociale vorming krijg je voor jou op maat geselecteerde doelen uit de volgende domeinen:

 • Burgerzin
 • Rekenvaardigheden
 • Taalvaardigheid
 • Gezondheidseducatie
 • Leren leren
 • Lichamelijke opvoeding
 • Milieueducatie
 • Sociaal-emotionele educatie
 • Vrijetijdsvaardigheden
 • ICT
 • Godsdienst
 • Ondersteunende kennis om toe te passen in de beroepsgerichte vorming

In de beroepsgerichte vorming leer je de nodige basiskennis en vaardigheden om later een beroepsopleiding te starten. Deze fase duurt tenminste twee schooljaren. Daarna krijg je een bewijs van competenties en kan je een beroepsopleiding uit de kwalificatiefase kiezen. Onze school biedt vier opleidingen aan in de opleidingsfase:

Basis Haarverzorging

Binnen de basisopleiding van de richting Haarverzorging leert men onder begeleiding handelingen uitvoeren met betrekking tot:

 • omgang met de klant
 • haarverzorging
 • tijdelijke omvormingen van het haar
 • gelegenheidskapsels
 • make-up en manicure
 • netheid en organisatie van de werkplek.

Binnen onze school hebben we een eigen kapsalon “easy look”.

Na de basisopleiding stap je over naar de kwalificatiefase en kan je op onze school kiezen voor de afstudeerrichting:

 • Medewerker Kapper

 

Basis Logistiek en Onderhoud

Binnen de basisopleiding van de richting Logistiek en Onderhoud leer je:

 • zorg voor huishouden
 • zorg voor maaltijden: boodschappen doen, koken, tafel dekken, maaltijd- en drankbedeling
 • zorg voor kledij en linnen (wassen, strijken en opbergen)
 • zorg voor hygiënisch woon- en leefklimaat (onderhouden van de woning, bedden opmaken, poetsen op de werkvloer)
 • zorg voor orde en bevoorrading op de werkvloer
 • de opleidingsfase wordt afgerond met enkele praktijklessen op verplaatsing. Je gaat dan naar een echte werkplek waarin je samen met de leerkracht op zoek gaat naar jouw grootste interesse op de werkvloer zodat je naar de kwalificatiefase toe een goede studiekeuze kan maken.

Na de basisopleiding stap je over naar de kwalificatiefase en kan je op onze school kiezen voor één van deze afstudeerrichtingen:

 • Logistiek Assistent in de Zorg
 • Schoonmaker

Basis Confectie en Textielverzorging

Binnen de basisopleiding van de richting Confectie en Textielverzorging leer je:

Confectie

 • stikken met een huishoudnaaimachine en industriële stikmachine
 • gebruik van overlock
 • verschillende stiktechnieken

Textielverzorging

 • strijken met stoomstrijkijzer
 • generator en semi-industriële strijkapparatuur
 • sorteren en wassen van linnen

Fijne vingervaardigheden

 • werken met naald en draad
 • knippen
 • werken met mallen en patronen
 • creatief zijn

Herstelwerk

 • knoop aannaaien
 • naad bijstikken
 • verkorten van kleding

Na de basisopleiding stap je over naar de kwalificatiefase en kan je op onze school kiezen voor de afstudeerrichting:

 • Medewerker Productielijn Kleding, Confectie en Meubelstoffering.

Basis Organisatie en Logistiek

Binnen de basisopleiding van de richting Organisatie en Logistiek leer je:

  • eenvoudige presentaties maken
  • ontvang en bedien je klanten
  • voer je een verkoopsgesprek
  • verricht je kassawerk
  • prijs en beveilig je artikelen
  • informeer, verwijs en begeleid je bezoekers
  • ontvang, controleer en vul je goederen en producten aan
  • werk je met interne transportmiddelen
  • stel je pakketten samen
  • maak je artikelen verkoopsklaar.

 

Na de basisopleiding Organisatie en Logistiek stap je over naar de kwalificatiefase en kan je in onze school kiezen uit één van deze afstudeerrichtingen:

 • Winkelmedewerker
 • Verpakker

Kwalificatiefase

In de kwalificatiefase krijg je een Algemene en Sociale vorming en kies je een beroepsopleiding.

In de Algemene en Sociale vorming krijg je voor jou op maat geselecteerde doelen uit de volgende domeinen:

 • Burgerzin
 • Rekenvaardigheden
 • Taalvaardigheid
 • Gezondheidseducatie
 • Leren leren
 • Lichamelijke opvoeding
 • Milieueducatie
 • Sociaal-emotionele educatie
 • Vrijetijdsvaardigheden
 • ICT
 • Godsdienst
 • Ondersteunende kennis om toe te passen in de beroepsgerichte vorming

In de beroepsgerichte vorming leer je de nodige kennis en vaardigheden om een beroep uit te oefenen. Deze fase duurt tenminste twee schooljaren. Als je op alle onderdelen slaagt, krijg je een getuigschrift van de beroepsopleiding of je krijgt een certificaat met deelcompetenties indien er bepaalde onderdelen niet behaald worden.

Na de kwalificatiefase kan je ervoor kiezen om een tweede kwalificatie te behalen in een andere studierichting, te gaan werken of je opleiding verder te zetten in de integratiefase. Dat is één jaar waarbij je volop begeleid wordt op de werkvloer om je arbeidskansen te verhogen.

In onze school bieden we volgende studierichtingen aan in de kwalificatiefase:

Medewerker Kapper


Kies je voor de beroepsopleiding Medewerker Kapper, dan leer je:

 • Werken in teamverband
 • Veilig, zelfstandig, milieubewust, economisch en duurzaam werken
 • Je werkplek ordelijk, veilig en schoon houden
 • Afspraken plannen
 • De klant ontvangen
 • Een haarwassing uitvoeren
 • Kniptechnieken toepassen
 • Kleuring toepassen
 • Het haar tijdelijk omvormen met technieken als watergolf, brushing, föhnen, …
 • Het haar blijvend omvormen
 • Gelegenheidkapsels uitvoeren
 • Pruiken en haarstukken verzorgen
 • Make-up en manicure

Je leert dit op verschillende plaatsen:

 • Begeleid zelfstandig werken tijdens salonwerk op school
 • Deelnemen aan stages op de werkvloer
 • Praktijklessen op verplaatsing, met de leerkracht op de werkvloer in een kapsalon of bij de klant

Na deze kwalificatiefase kan je in onze school een tweede beroepsopleiding en/of een jaar alternerend beroepsonderwijs volgen wat de tewerkstellingskansen verhoogt.

Logistiek Assistent in de zorg


Kies je voor de beroepsopleiding Logistiek Assistent in de Zorg, dan leer je:

 • Werken in teamverband en met andere professionals
 • Gepast omgaan met de cliënt
 • Veilig, zelfstandig, milieubewust, economisch en duurzaam werken
 • Je werkplek ordelijk, veilig en schoon houden
 • Je taken plannen
 • Eenvoudige administratieve taken uitvoeren
 • De productvoorraad opvolgen en bestellingen doorgeven
 • Ondersteunende, logistieke en huishoudelijke taken uitvoeren
 • Kamers en gemeenschappelijke ruimtes hygiënisch onderhouden
 • Het maaltijdgebeuren van de cliënt verzorgen
 • Ondersteunen van de cliënt bij verplaatsingen
 • Activiteiten aanbieden aan de cliënt
 • Wasgoed verzorgen

Je leert dit op verschillende plaatsen:

 • Begeleid zelfstandig werken op school
 • Deelnemen aan stages op de werkvloer
 • Praktijklessen op verplaatsing, met de leerkracht op de werkvloer in een rusthuis of andere zorginstelling.

Na deze kwalificatiefase kan je in onze school een tweede beroepsopleiding en/of een jaar alternerend beroepsonderwijs volgen wat de tewerkstellingskansen verhoogt.

Medewerker Productielijn kleding, confectie en meubelstoffering

Kies je voor de beroepsopleiding Medewerker Productielijn Kleding, Confectie en Meubelstoffering, dan leer je:

 • Werken in teamverband
 • Veilig, zelfstandig, milieubewust, economisch en duurzaam werken
 • Je werkplek ordelijk, veilig en schoon houden
 • Het juiste materiaal klaarleggen
 • De machine instellen en onderhouden
 • Productonderdelen (stoffen en textiel) samenstellen en verwerken volgens de instructie
 • Onderdelen voor kleding, confectie en interieurartikelen voorbereiden
 • Stikken met machine
 • Strijken
 • Afwerken met ringen, haken, knopen,…
 • Kwaliteitscontrole uitvoeren

Je leert dit op verschillende plaatsen:

 • Begeleid zelfstandig werken in het atelier op school
 • Deelnemen aan stages op de werkvloer
 • Praktijklessen op verplaatsing, met de leerkracht op de werkvloer in een bedrijf.

Na deze kwalificatiefase kan je in onze school een tweede beroepsopleiding en/of een jaar alternerend beroepsonderwijs volgen wat de tewerkstellingskansen verhoogt.

Schoonmaker

Kies je voor de beroepsopleiding Schoonmaker, dan leer je:

 • Werken in teamverband
 • Veilig, zelfstandig, milieubewust, economisch en duurzaam werken
 • Je werkplek ordelijk, veilig en schoon houden
 • Je werkzaamheden plannen en voorbereiden
 • Voorraad opvolgen en bestellingen doorgeven
 • Klantgericht werken
 • Afval sorteren
 • Handmatig schoonmaken
 • Machinaal schoonmaken
 • Materiaal onderhouden
 • Textiel wassen en drogen

Je leert dit op verschillende plaatsen:

 • Begeleid zelfstandig werken op school
 • Deelnemen aan stages op de werkvloer
 • Praktijklessen op verplaatsing, met de leerkracht op de werkvloer in een bedrijf of andere professionele omgeving.

Na deze kwalificatiefase kan je in onze school een tweede beroepsopleiding en/of een jaar alternerend beroepsonderwijs volgen wat de tewerkstellingskansen verhoogt.

Verpakker

Kies je voor de beroepsopleiding Verpakker, dan leer je:

 • Werken in teamverband
 • Veilig, zelfstandig, milieubewust, economisch en duurzaam werken
 • Je werkplek ordelijk, veilig en schoon houden
 • Voorraden bijhouden en aanvullen
 • Productverpakking controleren
 • Producten uitpakken en herverdelen
 • Pakketten samenstellen volgens orders
 • Producten van een etiket voorzien
 • Registreren en rapporteren van het verpakkingsproces

Je leert dit op verschillende plaatsen:

 • Begeleid zelfstandig werken op school
 • Deelnemen aan stages op de werkvloer
 • Praktijklessen op verplaatsing, met de leerkracht op de werkvloer in een bedrijf.

Na deze kwalificatiefase kan je in onze school een tweede beroepsopleiding en/of een jaar alternerend beroepsonderwijs volgen wat de tewerkstellingskansen verhoogt.

Winkelmedewerker

Kies je voor de beroepsopleiding Winkelmedewerker, dan leer je:

 • Werken in teamverband
 • Veilig, zelfstandig, milieubewust, economisch en duurzaam werken
 • Je werkplek ordelijk, veilig en schoon houden
 • Gepast omgaan met de klant
 • Productkennis
 • Goederen ontvangen en leveringen controleren
 • Winkelafdelingen bevoorraden en producten ordenen
 • De voorraad opvolgen en tekorten melden
 • Producten voorbereiden, etiketten voorzien, diefstalbeveiliging aanbrengen
 • Producten presenteren
 • De verkoopruimte onderhouden
 • De kassa bedienen

Je leert dit op verschillende plaatsen:

 • Begeleid zelfstandig werken op school en in de leerwinkel
 • Deelnemen aan stages op de werkvloer
 • Praktijklessen op verplaatsing, met de leerkracht op de werkvloer in een winkel.

Na deze kwalificatiefase kan je in onze school een tweede beroepsopleiding en/of een jaar alternerend beroepsonderwijs volgen wat de tewerkstellingskansen verhoogt.

Integratiefase

Na de kwalificatiefase kan je kiezen om gedurende één schooljaar de integratiefase te volgen. Dit is geen verplichting. Het is een keuze om een schooljaar lang heel bewust te werken aan het integreren op de werkvloer. Het vormt een brug tussen school en werk. Je tewerkstellingskansen stijgen daardoor heel sterk. Deze opleiding gebeurt in de vorm van alternerende beroepsopleiding (ABO).

De ABO-opleiding bestaat uit 2 onderdelen:

 • 2 dagen vorming op school: 7u beroepsgerichte vorming in de vorm van praktijklessen op verplaatsing en 7u algemene en sociale vorming.
 • 3 dagen stage op de werkvloer.

De ABO-cursist die slaagt behaalt het getuigschrift van de alternerende beroepsopleiding. Wie voldoende les- en stageuren presteert krijgt daarnaast een motivatiepremie van €500 van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Bekijk hier het certificaat

* De afbeeldingen bij de basisopleidingen en kwalificatiefase zijn gegenereerd door adobe FireFly.