Een school waar elke jongere buitengewone kansen krijgt!

Wat is opleidingsvorm 1?

Opleidingsvorm 1 is een Leer-, leef- en activiteitenopleiding.

Binnen OV1 krijg je een algemene en sociale vorming met het oog op zo volwaardig mogelijk participeren in de maatschappij. We streven op jouw maat in jouw uniek traject zoveel mogelijk leerresultaat na. Dat doen we op verschillende domeinen:

  • Wonen: Je leert allerlei kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn om zo zelfstandig mogelijk te wonen en te leven in onze maatschappij. Dat is voor iedereen anders.
  • Werken: Je leert allerlei kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn om deel te nemen aan een eventuele tewerkstelling op jouw maat. Dat kan betaalde of onbezoldigde arbeid zijn, deelname aan ateliers in dagcentra of werkvaardigheden in een leefgroepwerking.
  • Vrije tijd: Je leert allerlei kennis, vaardigheden en attitudes om je vrije tijd zinvol te beleven en in te vullen.
  • Overkoepelende doelen: Naast deze domeinen richten we ons op heel wat overkoepelende kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn in het dagelijks leven zoals talige- en rekenvaardigheden, ICT, veiligheid en mobiliteit, omgaan met ondersteuning, zelfsturing enzovoort.

OV1 biedt vele kansen tot een individuele begeleiding van de leerlingen. Flexibele leertrajecten op maat zijn het meest realiseerbaar in OV1.

De leerlingen zijn erg verscheiden binnen OV1. Iedereen is uniek. Om deze brede groep leerlingen een aanbod te kunnen doen dat het meest aansluit bij hun noden hebben we binnen OV1 verschillende werkingen opgericht.

Aan welke types bieden wij OV1 onderwijs aan?

Wij bieden opleidingsvorm 1 aan voor de volgende types: type 2, type 3, type 6 en type 9.

Welke klassen bieden wij aan?