Alle leerlingen die van het CLB een attest krijgen of alle leerlingen waarvoor een handelingsgericht traject doorlopen werd.