Een school waar elke jongere buitengewone kansen krijgt!

Alle leerlingen die van het CLB een attest krijgen of alle leerlingen waarvoor een handelingsgericht traject doorlopen werd.