Een school waar elke jongere buitengewone kansen krijgt!

Wat is er nieuw en wat blijft?

De vroegere GON-begeleiders worden vanaf het volgende schooljaar ondersteuners genoemd.
Het GON-team van onze school hebben we grotendeels samen kunnen houden en wil het volgende schooljaar ook hun deskundigheid graag met jullie delen.

Ook binnen het nieuwe model zal het mogelijk zijn om zowel individuele leerlingondersteuning  als ondersteuning van het schoolteam aan te bieden.  We streven naar een zorg op maat.
We gaan, samen met alle betrokkenen na wat de onderwijsbehoeften van de leerling en ondersteuningsnoden van de leerkrachten zijn en trachten een zo goed mogelijke ondersteuning te bieden.

De ondersteuning kan gedurende het ganse schooljaar aangevraagd worden. Vroeger kon dit maar tot 1 oktober.  De begeleidingen kunnen ook steeds stopgezet worden in de loop van het schooljaar en tevens opnieuw opgestart (zolang er ondersteuningsmiddelen zijn). Ook de duur en frequentie van de begeleiding kan gedurende het schooljaar aangepast worden.
Een ander voordeel van dit systeem is dat leerlingen ook niet meer gebonden zijn aan de twee schooljaren.  De ondersteuningsmiddelen kunnen 3 schooljaren worden aangevraagd.