Een school waar elke jongere buitengewone kansen krijgt!

Wat is OV3?

In opleidingsvorm 3 (OV3) bieden we een algemene en sociale vorming aan onze leerlingen. Zo worden ze voorbereid om zelfstandig in de maatschappij te leven. We bieden de leerlingen ook een beroepsopleiding. Daarmee worden ze voorbereid op tewerkstelling in het normaal economisch circuit.

Alle leerlingen starten in een observatiejaar. Vanaf het tweede jaar kiezen de leerlingen naargelang hun interesse een beroepsgerichte opleiding.

Aan welke types bieden wij OV3 onderwijs aan?

Wij bieden opleidingsvorm 3 aan voor de volgende types: type basisaanbod, type 3, type 6 en type 9.