Een school waar elke jongere buitengewone kansen krijgt!

Wat is OV3?

In opleidingsvorm 3 (OV3) bieden we enerzijds een algemene en sociale vorming aan onze leerlingen. Anderzijds wordt er gewerkt aan arbeidstraining. De jongeren worden op deze manier voorbereid om zelfstandig in de maatschappij te functioneren en participeren. Daarnaast werken we stap voor stap toe naar tewerkstelling in het normale economisch circuit.

Alle leerlingen starten in een observatiejaar. Vanaf het tweede jaar kiezen de leerlingen naargelang hun interesse een beroepsgerichte opleiding.

Observatiejaar

Beroepsgerichte opleidingen

Basis haarverzorging

Basis logistiek en onderhoud

Basis confectie en textielverzorging

Basis organisatie en logistiek