Een school waar elke jongere buitengewone kansen krijgt!

Regio Limburg heeft gekozen voor 1 werkingsgebied en dus  1 ondersteuningsnetwerk voor alle scholen van het katholiek onderwijs in onze provincie. Hierdoor gaan we een versnippering van middelen en mensen tegen. In het werkingsgebied zijn alle types van het buitengewoon onderwijs vertegenwoordigd.

Alle scholen van het Limburgse katholieke onderwijs maken in principe deel uit van het ondersteuningsnetwerk Limburg en kunnen beroep doen op de expertise en ondersteuning van het netwerk.

Deze verdeling gebeurde in consensus door de scholen buitengewoon onderwijs, rekening houdend met zorgbreedte, leerlingenstromen van het gewoon onderwijs, indeling clb, BOS-verhalen in de mate van het mogelijke, …

We spreken over 5 subregio’s

  • Noord-Limburg
  • Maasland
  • Zuid-Limburg
  • West-Limburg
  • Midden-Limburg

Deze verdeling is ons startpunt voor de werking van volgend schooljaar. Indien uit de feiten zou blijken dat deze indeling niet leidt tot een adequate zorgverlening, staat niets ons in de weg om aanpassingen door te voeren. Dat is nu precies één van de voordelen van 1 werkingsgebied waarbinnen het ons vrij staat om bij te sturen. Indien een bepaalde subregio door een grotere vraag niet beschikt over voldoende expertise rond een bepaalde problematiek zullen experten uit andere subregio’s worden ingeschakeld. Elk kind krijgt de zorg die het nodig heeft.

* Tekst en kaartjes zijn afkomstig van Katholiek onderwijs Vlaanderen