Dit is onderwijs tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking (= klassiekere benaming) en heeft tot doel een Algemene en Sociale Vorming  en een arbeidstraining te geven om integratie mogelijk te maken in een beschermd leef- en arbeidsmilieu.

Onze school richt zich tot type 2, type 3 en type 9.

Deze opleidingsvorm omvat twee fasen, elke fase duurt ten minste twee leerjaren.

De eerste fase geeft voorrang aan de sociale aanpassing en waarborgt tevens de arbeidsgeschiktmaking. Ten minste vijftien van de wekelijkse lessen worden voorbehouden aan de Algemene en Sociale Vorming .

In onze school geven we in fase 1 OV2 wekelijks 15 lesuren Algemene en Sociale Vorming en 17 lesuren Beroeps Gerichte Vorming.

De tweede fase geeft voorrang aan de arbeidsgeschiktmaking. Ten minste negen van de wekelijkse lessen worden voorbehouden aan de Algemene en Sociale Vorming .

In onze school geven we in fase 2 OV2 wekelijks 11 lesuren Algemene en Sociale en Vorming en 21 lesuren Beroeps Gerichte Vorming.

De klassenraad bijgestaan door de instelling gelast met de begeleiding (= CLB) bepaalt voor iedere leerling de respectievelijke duur van elke fase.

Gedurende de tweede fase kunnen stages worden georganiseerd tijdens het schooljaar. Uitzonderlijk kunnen deze stages georganiseerd worden tijdens de vakanties. Als men de school verlaat, heeft men recht op een attest van gevolgde vorming.

In opleidingsvorm 2 behoren alle lessen en leeractiviteiten met betrekking tot de algemene en sociale aanpassing tot de Algemene en Sociale Vorming (ASV).

De ontwikkelingsdoelen bieden een houvast om deze doelstelling te bereiken.

In opleidingsvorm 2 behoren alle lessen en leeractiviteiten met betrekking tot de technische en praktische beroepsopleiding tot de Beroeps Gerichte Vorming (BGV).

De einddoelstellingen van OV2 bieden een houvast om deze ontwikkelingsdoelen te bereiken.

Het luik arbeid en tewerkstelling is in OV2 een prioriteit naast de integratie in de maatschappij.