Deze opleidingsvorm omvat minstens vier leerjaren. Voor iedere leerling wordt de duur ervan bepaald door de klassenraad bijgestaan door de instelling gelast met de begeleiding (CLB). Deze opleidingsvorm bestaat voor het type 2, 3, 4, 6, 7 en 9

Onze school richt zich tot type 2, type 3 en type 9.

Type 2: voor jongeren met een verstandelijke beperking
Type 3: voor jongeren met een emotionele of gedragsstoornis
Type 9: voor jongeren met een autismespectrumstoornis

In opleidingsvorm 1 behoren alle lessen, leer-, werk- en opvoedende activiteiten tot de Algemene en Sociale Vorming  (ASV).

In het verleden heeft opleidingsvorm 1 zich meestal gericht op die jongeren die het meest behoefte hadden aan begeleiding. Het gevolg was dat OV1, ten onrechte, werd beschouwd als het einde van het onderwijscontinuüm binnen het buitengewoon secundair onderwijs. De laatste jaren wordt er gepleit voor een duidelijke opwaardering van OV1. Het is immers de opleidingsvorm die het meest aansluit bij de zuivere filosofie van het Buitengewoon Onderwijs!

OV1 biedt vele kansen tot een ver doorgedreven individuele begeleiding van de jongeren. Flexibelere leertrajecten op maat zijn meer realiseerbaar in OV1. De OV1- leerlingen en de doelgroepen binnen OV1 zijn de laatste jaren het sterkst geëvolueerd in verscheidenheid. De regelgeving o.a. op vlak van studieattesten en getuigschriften is jammergenoeg niet geëvolueerd of aangepast. Er zou zeker een oplossing moeten gevonden worden om aan alle onderwijsbehoeften van alle OV1-leerlingen tegemoet te komen. De grote verscheidenheid binnen OV1 vereist een differentiatie van de wettelijke mogelijkheden/bepalingen o.a. op vlak van de studieattesten en getuigschriften.