De basisoptie Moderne wetenschappen bereidt voor op verder studeren in het ASO. Kenmerkend voor alle studierichtingen in het ASO is dat er uitsluitend theoretische vakken gegeven worden. In het 2de jaar ligt het accent op talen (Nederlands, Frans, Engels) en wiskunde. Men maakt kennis met economie en wetenschappen en men krijgt zowel wetenschappelijk werk (3 uur) als socio‑economische initiatie (2 uur).

WETENSCHAPPELIJK WERK

Hierbij wilt men doen aanvoelen en begrijpen hoe wetenschap ontstaat en groeit, hoe in de natuurwetenschappen inzicht, begrip en kennis verworven worden. Dat gebeurt door gerichte en geleide, maar meestal zelfuitgevoerde werkzaamheden en experimenten in een daarvoor aangepast lokaal.

Lessen en opgaven kunnen uitgebouwd worden rond:

  • metingen: lengtemeting, oppervlaktemeting, massameting en tijdmeting
  • elektriciteit: stroomkringen, meting van stroomsterkte, warmte-effect van de stroom, meting van de spanning, schakelingen
  • geleiding in vloeistoffen en geleiding in gassen
  • energie, vermogen, arbeid, kracht, enz.
  • zinken, zweven, drijven, dichtheid van lichamen.

Deze cursus kan leiden tot een oriëntering naar een meer wetenschappelijke studierichting.

SOCIO-ECONOMISCHE INITIATIE

Hierbij wordt men geïnformeerd over een aantal sociaaleconomische gegevens. Zo maakt men kennis met een brede waaier van maatschappelijke aangelegenheden. De hele maatschappelijke structuur komt eigenlijk aan bod:

  • het gezin (hoe vormt het gezin een inkomen?, wat doet het gezin met dat inkomen?)
  • de bedrijven (welke soorten van bedrijven bestaan er?, hoe zit zo’n bedrijf in mekaar?)
  • de overheid (hoe zit de hele overheid in mekaar?, wat doet de overheid?)
  • het buitenland (in- en uitvoer?, Europa?)

Rond die thema’s wordt de leerstof zo reëel en actueel mogelijk opgebouwd.