STAP 1

Open het document “Stageformulier” en sla dit op als STAGE_UWFAMILIENAAM_UWVOORNAAM.

Bijvoorbeeld:
STAGE_Verhulst_Gert.

STAP 2

Vul het document in door op de grijze vakken te klikken en sla het document op

Upload het ingevulde document met het onderstaande formulier

Stageformulier

Maximale uploadgrootte: 8.39MB