Lessen van de wegcode ter voorbereiding op het examen van het theoretisch rijbewijs:

Voor OV2 wekelijks theoretische lessen over de wegcode op donderdag van 16.00u ‑ 17.30u vanaf november tot en met mei (incl. het examen).

De geslaagden stoppen vroeger met de lessen en de niet – geslaagden krijgen extra kansen.