In deze studierichting krijgt men naast praktijkvakken nog behoorlijk wat algemene vakken. Men wordt immers voorbereid op het zelfstandig uitvoeren van eenvoudige kantoortaken.

Veel aandacht gaat naar het leren opstellen van commerciële documenten, handelsrekenen en het bijhouden van een eenvoudige boekhouding.

Men leert vlot typen volgens de BIN-normen, werken met een tekstverwerker, computer, … .Men leert administratieve opdrachten correct en nauwkeurig uitvoeren. Men heeft oog voor het toepassen van de huisstijl, het overzichtelijk en verzorgd presenteren van brieven en documenten. Ook kantoorinrichting, klasseren, de in- en uitgaande post beheren, … komen aan bod.

Men leert zich mondeling en schriftelijk correct en vlot uiten in het Nederlands, Frans en Engels.