Deze fase duurt ten minste 2 volledige schooljaren. Al heeft men gekozen voor een bepaalde opleiding; in deze fase kan men op elk ogenblik nog van richting veranderen. Hier krijgt men minstens 10 lestijden Algemene en Sociale Vorming en 13 lestijden Beroeps Gerichte Vorming (praktijk). Het lessenrooster omvat 32 lestijden zodat de school nog een aantal lestijden zelf kan invullen.

In onze school worden er in de opleidingsfase van OV 3 wekelijks 13 lesuren Algemene en Sociale Vorming en wekelijks 19 lesuren Beroeps Gerichte Vorming gegeven.