Dit is de instapfase als men vanuit de lagere school instroomt. In principe duurt deze fase één schooljaar. De klassenraad kan de duur ervan evenwel in functie van de leerling aanpassen. men krijgt naast Algemene en Sociale Vorming  ook Beroeps Gerichte Vorming. Deze Beroeps Gerichte Vorming  geeft een initiatie in de opleidingen die de school aanbiedt in de latere fases. Hier krijgt men minstens 14 lestijden Algemene en Sociale Vorming  en 16 lestijden Beroeps Gerichte Vorming (praktijk). Het lessenrooster omvat 32 lestijden zodat de school nog een aantal lestijden zelf kan invullen.

In onze school worden er in de observatiefase van OV3  wekelijks 16 lesuren Algemene en Sociale Vorming en wekelijks 16 uren Beroeps Gerichte Vorming gegeven