In de derde graad Multimedia kiest men voor een brede, technologisch en inzichtelijk sterk onderbouwde grafische vorming en voor het verwerven van de minimale vaardigheden om toe te kunnen treden tot de arbeidsmarkt. De context is het ontwerpen en maken van digitale communicatie. Men leert grafische publicaties ontwerpen, beeldbewerking, illustratief tekenen, websites en 2D-animaties maken en men wordt ingewijd in de geheimen van digitale audiovisuele producten.

In deze derde graad wordt zowel aandacht besteed aan algemene als aan technische vakken. Het lessenrooster omvat 16 uur grafische vakken. De opleiding is erop gericht kennis, inzicht en vaardigheden in alle deeltechnologieën van het productieproces van digitale communicatie te verwerven.

Multimedia wordt bekeken vanuit drie componenten:

  • webdesign en -programmatie
  • animatie
  • audio en video
mm

Om de opleiding nauw te laten aansluiten op de realiteit van de industrie beschikt de school over recente hard- en software waar jaarlijks flink in geïnvesteerd wordt.

Na de derde graad Multimedia kan men toetreden tot de arbeidsmarkt als webdesigner of als DTP’er. Men kan ook één of meerdere specialisatiejaren volgen of een opleiding binnen Se-n-Se (Secundair na Secundair).

Een aantal leerlingen studeert na de derde graad Multimedia verder in het hoger onderwijs. In een aantal gevallen kiest men dan voor de professionele bachelor Grafische en Digitale media. Kiezen voor een aantal andere vervolgopleidingen op niveau van de professionele bachelor behoort eveneens tot de mogelijkheden van deze beperkte leerlingengroep.