In deze opleiding leert men alle vaardigheden die nodig zijn als Logistiek Assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen.

Men leert:

 • eigen werkzaamheden plannen
 • eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren
 • een werkmethode opvolgen
 • een administratie bijhouden
 • materialen en grondstoffen herkennen

Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral:

 • afval en restproducten sorteren en verwijderen
 • met gevaarlijke stoffen weten om te gaan

Men leert:

 • het belang van het huishouden uitleggen
 • maaltijden bereiden
 • textiel, kleding en schoeisel onderhouden
 • basisprincipes van interieurinrichting toepassen
 • een woning onderhouden

Men leert:

 • basiselementen in verband met gezondheid verwoorden
 • basisprincipes van lichaamshygiĆ«ne toepassen
 • basisprincipes van zorg toepassen

Men leert:

 • eenvoudige communicatietechnieken toepassen
 • de eigen identiteit benoemen
 • zich in functie van de eigen leefwereld informeren
 • met anderen omgaan
 • met andere samenlevingsvormen en culturen omgaan
 • zich expressief uiten

Men leert:

 • maaltijden voorbereiden, bedelen, toedienen, afruimen
 • onderhoudstaken uitvoeren
 • zorg dragen voor de persoonlijke bezittingen van de zorgvrager
 • elementaire ondersteuning bieden bij het bewegen van de zorgvrager
 • hulp inroepen
 • materiaal aanvullen en transporteren
 • animatie-activiteiten ondersteunen