Deze fase duurt ook ten minste twee volledige schooljaren. In deze fase kan men niet meer veranderen van studierichting; men moet hier altijd twee volledige schooljaren dezelfde opleiding volgen. Hier krijgt men minstens 10 lestijden Algemene en Sociale Vorming en 19 lestijden Beroeps Gerichte Vorming zodat de school ook nog een aantal lestijden zelf kan invullen, waaronder ook stages. Na de kwalificatiefase is de opleiding eigenlijk afgerond en is men niet meer leerplichtig. Maar als men nog één schooljaar verder studeert met het ABO-jaar of de Alternerende Beroepsopleiding dan worden de kansen op werk erg verhoogd!

In onze school worden er in de kwalificatiefase van OV3 wekelijks 10 lesuren Algemene en Sociale Vorming en wekelijks 22 lesuren Beroeps Gerichte Vorming gegeven.