Hoewel deze studierichting sterk gericht is op de praktijk, krijgt men toch een stevige vorming in talen (Nederlands, Frans, Engels en soms Duits). Zowel luisteren, lezen, spreken als schrijven komen aan bod. Als toekomstig bediende moet men immers vlot zakelijk kunnen communiceren. De opleiding stoomt klaar voor uitvoerende secretariaatstaken maar evengoed voor eenvoudige boekhoudkundige opdrachten en magazijnwerk.

Men leert de computer vlot gebruiken: tekstverwerking, gegevens correct invoeren, databeheer, elektronisch rekenblad, … Ook andere secretariaatsvaardigheden oefent men in (telefonische communicatie, postverwerking, …). Men leert met eenvoudige boekhoudkundige pakketten werken, en sociale en fiscale wetgeving en handelsrecht staan eveneens op het programma. In logistiek maakt men kennis met magazijnbeheer (goederenopslag, veiligheid, gevaarlijke producten, voorraadadministratie, …) en tijdens het uitvoeren van de taken leert men initiatief en zelfstandigheid aan de dag te leggen. Men wordt getraind in nauwkeurig en onder druk werken.

Stages geven de kans al de vaardigheden en attitudes in de realiteit te oefenen en te verfijnen.