Vrijdag 13 september 2019
in Limburg

Noëlle Pameijer: dè expert HGW
 

HGW-vorming
georganiseerd door Gespecialiseerd Secundair Onderwijs St.-Elisabeth

Praktische informatie:

  •  25 euro voor enkel deelname aan de voormiddag of de namiddag (maximum 60 deelnemers in de namiddag)
  • 40 euro voor deelname aan de volledige studiedag
  • 5 euro voor een broodjesmaaltijd

Locatie
Poorthuis, Zuidervest 2A 3990 Peer
Parkeren in de omgeving van het Poorthuis kan die dag zonder parkeerschijf.

Inhoudelijke informatie studievoormiddag

Handelingsgericht samenwerken aan schoolsucces voor iedereen.

We laten de expert HGW Noëlle Pameijer aan het woord. Zij laat ons kennismaken met de nieuwste inzichten in het handelingsgericht samenwerken aan schoolsucces.
Eventuele vragen kan je op voorhand met de inschrijving mee zenden. Alle vragen worden aan Noëlle Pameijer bezorgd en zij stemt haar lezing erop af.

Voor wie?
Alle geïnteresseerden die reeds kennisgemaakt hebben met HGW.

Inhoudelijke informatie praktijknamiddag

HGW in de praktijk door uitwisseling en leren van en met elkaar.

Tijdens de praktijknamiddag bespreken we verschillende casussen van deelnemers. We zoeken samen handelingsgerichte oplossingen op een vraagstelling van collega’s, onder supervisie van Noëlle Pameijer.

Voor wie?
Van de deelnemers in de praktijknamiddag wordt verwacht reeds deelgenomen te hebben aan een HGW-studiedag.

Casus
We doen een warme oproep aan jou om op voorhand een casus in te dienen vanuit jouw dagelijkse schoolleven.
De casus kan gaan over concrete situaties, kwesties, acties, onderwijsnoden, systemen, processen enz… met betrekking tot het implementeren van HGW in de praktijk en waaruit één of meerdere vragen gesteld worden.

Aan de afgevaardigden van de betrokken school vragen we gedurende maximum 10 minuten hun eigen casus voor te stellen. Samen met Noëlle Pameijer en de andere deelnemers bespreken we jouw casus en vragen.

Een eigen casus verzend je vóór 4 juli 2019 naar n.biddeloo@elisa.be.
Beschrijf kort de situatie in de praktijk. Wat is er reeds ondernomen? Wat werkte wel en wat werkte niet? En wat  heb je nodig?
De interne HGW-stuurgroep kiest uit de ingezonden voorstellen vier diverse casussen die aan bod kunnen komen tijdens de studiedag en verwittigt de betrokkenen vóór 26 augustus ’19.
Eventuele vragen over de casussen of de voorstelling kunnen eveneens via dit mailadres gesteld worden.

Wie is Noëlle Pameijer?

Noëlle (1959, Verenigde Staten) studeerde klinische ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze werkte daarna bij een kinder-psychiatrisch centrum (geaffilieerd met Harvard, Boston), in de Bascule (voorheen GPI, Amsterdam) en aan de Universiteit van Nijmegen (docente diagnostiek). In 1996 ontving zij de NIP-junior onderscheiding voor bijzondere verdiensten voor de psychologie. Van 2000 tot 2017 werkte zij in de Annie M.G. Schmidtschool, een school voor speciaal basisonderwijs.

Sinds 2000 is Noëlle als school-, GZ- en kinderpsycholoog werkzaam bij Stichting Elan in Onderwijs en samenwerkingsverband Passend Onderwijs Unita.

Zij ondersteunt leerlingen, leerkrachten en ouders, verricht samen met hen HGD, ze werkt als trajectbegeleider volgens de principes handelingsgericht arrangeren (HGA). Daarnaast ondersteunt Noëlle scholen bij de implementatie van HGW en ouderbetrokkenheid. Zij schreef boeken over HGW in het basis- en voortgezet onderwijs en over HGD in de jeugdzorg en het onderwijs. Samen met het Ouderplatform Gooi e.o. en 30 ouders schreef zij het boek “Samen Sterk: Ouders & School”. Zij geeft trainingen, cursussen, workshops en lezingen over HGW, HGD en HGA in Nederland en Vlaanderen. Zij werkt samen met de Vlaamse stuurgroep HGW/HGD.
Eind 2018 verscheen de Vlaamse editie van het boek “Handelingsgericht werken: Samenwerken aan schoolsucces”.

Kwaliteit in Nascholing
Noëlle geeft trainingen, cursussen, workshops en lezingen over HGW, HGD en HGA. Dit doet zij voor schoolteams, besturen, samenwerkingsverbanden en onderwijsondersteuners, op studiedagen en congressen. Deze activiteiten zijn altijd op maat en interactief, passend bij de vragen, behoeften en wensen van de deelnemers. In overleg worden de doelen, opzet en werkvormen en de opdrachten voorafgaand en tussen de bijeenkomsten bepaald. Er zijn ook NIP- en NVO-geaccrediteerde cursussen ‘HGD in het Onderwijs’ voor schoolpsychologen en orthopedagogen (2 of 3 dagen), zowel incompagny als open inschrijving. Noëlle ondersteunt ook handelingsgerichte implementatietrajecten en ze traint trainers HGW, HGD en HGA.

Extra informatie
Extra informatie vind je op de website: www.hgw-noelle-pameijer.nl