Basisvorming (27 of 28 uur) + Keuzegedeelte (5 of 4 uur)

In onze school is de basisvorming 28 lesuren en het keuzegedeelte 4 lesuren.

De vakken van de basisvorming zijn voor iedereen hetzelfde.

Het keuzegedeelte bestaat uit een klein aantal vakken waartussen men kan kiezen. De school bepaalt welke (combinatie van) keuzevakken zij aanbiedt, meestal bepaalt zij ook de inhoud van deze vakken. Zo kan men in het praktische vak techniek les krijgen over houtbewerking, maar evengoed over OCT, voeding, schilder en grafische technieken, …

In onze school kan men kiezen voor de combinatie van de beroepenvelden: Elektriciteit of Kantoor en Verkoop. Meer info zie verder.

In onze school komen de volgende technische componenten qua hoeveelheid tijd in ongeveer deze volgorde aan bod:

Hout, Elektriciteit, Metaal, Kunsstoffen, Schilder & Grafische technieken, Voeding en Bouw + wekelijks 1 uur ICT.

1B is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof uit de lagere school hebben begrepen en/of verworven. De belangrijkste onderwerpen worden dan ook herhaald. Dit is niet het enige verschil met het 1ste leerjaar A.

Nieuwe leerstof wordt in 1B aan een rustiger tempo gegeven dan in 1A en men heeft minder leerkrachten. Met de handen kunnen of willen werken is belangrijk. men leert er immers vooral al doende, eerder dan uit boeken.

Na 1B volgen de meeste leerlingen het beroepsvoorbereidend leerjaar. men kan in dit 2de leerjaar kiezen tussen combinaties van beroepenvelden.