De meeste leerlingen uit het 6de leerjaar lager onderwijs gaan naar het 1ste leerjaar A. Men krijgt er les van verschillende leerkrachten. Er wordt verder gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs. In dit 1ste leerjaar A ligt de nadruk zoveel mogelijk op een gelijke start en aanpak voor iedereen. Het tempo in de klas ligt hoger dan in een basisschool en er wordt een grotere zelfstandigheid verwacht.

Welke school men ook kiest, minstens 27 lesuren zijn overal en voor iedereen hetzelfde; een beperkt aantal uren mag men zelf kiezen. De lessentabel omvat 32 lestijden per week en omvat 2 delen:

De vakken van de basisvorming zijn voor iedereen hetzelfde. De vakken uit het keuzegedeelte kan men niet zomaar vrij kiezen. Elke school biedt één of meerdere mogelijkheden aan waartussen men vrij kan kiezen. Hoewel in theorie sprake is van één 1ste leerjaar A, kunnen scholen eigen accenten leggen.

Men mag van keuzegedeelte veranderen tijdens het schooljaar. Wettelijk mag dit het hele schooljaar door in 1A; in de praktijk echter beperken de meeste scholen dit tot de Kerstvakantie of juist erna.

  • De basisvorming (27u)
  • Het keuzegedeelte (5u)