We zijn heel fier om aan te kondigen dat we volgend schooljaar starten met type 6-onderwijs voor leerlingen met een visuele beperking binnen opleidingsvormen 1, 2 en 3 van het Gespecialiseerd Secundair Onderwijs St-Elisabeth te Peer – Wijchmaal. Momenteel volgen er reeds een aantal leerlingen met een visuele problematiek les op onze school en proberen we voor hen de nodige aanpassingen te doen. Om nog beter te kunnen inspelen op de specifieke onderwijsbehoeften van deze doelgroep willen we onze expertise nog verder uitbreiden. Mede dankzij de steun van een Hart voor Limburg kunnen we de opstart van type 6 verder realiseren en nog meer gespecialiseerd materiaal aankopen, zoals een leesloep, spraaksoftware, … We zijn dan ook zeer dankbaar voor de geboden financiële steun.

Voor bijkomende informatie rond de opstart van type 6 en eventuele inschrijvingen kan men contact opnemen met Els Engelen via els.engelen@elisa.be

#kinderenkansengeven #EenHartvoorLimburg