Als school voor buitengewoon secundair onderwijs bieden wij onderwijs op maat aan leerlingen met autismespectrumstoornis (ASS) binnen de opleidingsvormen 1, 2, 3, 4 en GON-begeleiding.

Een jongere met ASS beleeft de wereld rondom hem op een totaal andere manier. Dit komt omdat hun denken anders is. Problemen op vlak van communicatie, sociale interactie en een gebrek aan voorstellingsvermogen maken het voor hen soms moeilijk of onmogelijk te functioneren in dagdagelijkse situaties.

Wij willen echter met individueel gerichte aanpak en een weldoordachte aangepaste omgeving rust brengen in die vaak chaotische denkwereld. Op die manier bieden we hen basisveiligheid die leidt tot optimale ontwikkeling en hen de kans biedt om hun mogelijkheden ten volle te ontplooien.

 • Individualiseren
  Individuele handelingsplanning, onderwijs en traject op maat.
 • Actieve samenwerking met ouders
 • Een positieve pedagogische benadering
  We stellen de leerling centraal bij het selecteren van doelstellingen en streven naar zo een harmonisch mogelijke ontwikkeling
 • Aanpassen in de omgeving
  In termen van duidelijkheid in personen, tijd en ruimte.
 • Zelfstandigheid
  Het aanleren van functionele vaardigheden gericht op het maximaliseren van de zelfstandigheid.
 • Integratie in de samenleving
  We streven naar de integratie in andere omgevingen dan de eigen klas, leefgroep, thuissituatie, enz.
 • Continuïteit
  In de ondersteuning, hulpverlening en toekomst

Ondersteuningsnetwerk via het multifunctioneel therapielokaal en de polyvalente werkplaatsen.

 1. een individuele praktijkoefening
 2. een individueel gesprek
 3. een rustmoment
 4. een (begeleid) groepsspel
 5. een individueel traject
 6. een transfer naar de klassituatie
 7. een creatieve activiteit

In samenwerking met Groene zorg organiseren wij voor onze jongeren werkdagen op een zorgboerderij. Deze jongeren helpen de boeren/boerinnen bij het vervullen van de dagdagelijkse taken en klusjes. Daarnaast werken jongeren aan diverse doelstellingen, oa. zelfstandigheid, socialisatie, werkattitudes, …

In de speelleertuin leren we jongeren met ASS op een gestructureerde en visueel verduidelijkte manier zinvol (buiten) ontspannen aan de hand van stimulerende activiteiten (actie en reactie). Dit project heeft een vijfvoudige opzet:

 • Verhogen van de zelfstandigheid
 • Aanleren van sociale omgangsvormen
 • Stimuleren van de ontwikkeling
 • Respect van de eigenheid van de jongere
 • Veralgemening (transfer)

Expertise binnen onze school

Alle leden van ons schoolteam verwerven permanent expertise:

 • binnen de eigen school
 • via interne en externe nascholingen

Nascholingen die gevolgd worden:

 • Postgraduaat autisme
 • Nascholingen via VVKBuO
 • Opleidingscentrum Theo Peeters
 • Autisme centraal

We bieden onze jongeren de nodige ondersteuning met het oog op de hoogst mogelijk vorm van zelfstandigheid gericht op een zo zinvol mogelijke toekomst

Samengevat

Leerlingen met kenmerken van ASS vertonen een belemmering, een hindernis of een stoornis op de volgende drie vlakken:

Sociale interactie, communicatie en verbeelding (de triade!). Als gevolg hiervan hebben ze vaak een beperkter en repetitief patroon van activiteiten.

Leerlingen met ASS hebben nood aan een aangepaste leeromgeving en een aangepaste leerondersteuning.

Voorbeelden :

 • een verduidelijking van de ruimte (werkhoeken)
 • een verduidelijking van de tijd (dagschema’s)
 • of een verduidelijking van werkorganisatie (werkschema’s).