Voor leerlingen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) hebben we binnen opleidingsvorm 1 een uitgebreide autiwerking (14 klassen). We hebben auti-klassen zowel in de benedengroepen, middengroepen als bovengroepen.

Binnen de autiwerking proberen we de leerlingen vooral duidelijkheid en structuur te bieden a.d.h.v. visualisatie.

We proberen de leerlingen meer voorspelbaarheid te bieden door telkens te werken rond de volgende 4W’s:

WIE

 • met wie moet ik de opdracht uitvoeren: alleen of samen met iemand
 • bij welke leerkracht

WAT

 • welke opdracht moet ik uitvoeren
 • welk stappenplan moet ik eventueel gebruiken
 • welk hulpmiddel mag ik gebruiken

WAAR

 • op welke plaats moet ik de opdracht uitvoeren:
  • eigen werkruimte
  • groepstafel
  • keuken
  • vrijetijdshoek

WANNEER en HOELANG

 • wanneer moet ik beginnen en eindigen met mijn opdracht
  • werken met timer
  • aantal stuks voorspellen

Samengevat

Leerlingen met kenmerken van ASS vertonen een belemmering, een hindernis of een stoornis op de volgende drie vlakken:

Sociale interactie, communicatie en verbeelding (de triade!). Als gevolg hiervan hebben ze vaak een beperkter en repetitief patroon van activiteiten.

Leerlingen met ASS hebben nood aan een aangepaste leeromgeving en een aangepaste leerondersteuning.

Voorbeelden :

 • een verduidelijking van de ruimte (werkhoeken)
 • een verduidelijking van de tijd (dagschema’s)
 • of een verduidelijking van werkorganisatie (werkschema’s).